نمایش 1–15 از 23 نتیجه

مشاهده فیلترها

اتوبخار TDI903231A

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: مشکی قدرت: ۳۲۰۰ وات میزان بخاردهی پیوسته: ۶۵ گرم بر دقیقه جنس کفه: سرانیوم گلیس گارانتی: بوش سرویس ساخت: اسپانیا| Made In spain   

اتوبخار TDA503001P

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: قرمز قدرت: ۳۰۰۰ وات میزان بخاردهی پیوسته: ۴۵ گرم بر دقیقه جنس کفه: سرانیوم گلیس گارانتی: بوش سرویس ساخت: اسپانیا| Made In spain   

اتو بخار TDI902836A

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: آبی قدرت: ۲۸۰۰ وات میزان بخاردهی پیوسته: ۵۵ گرم بر دقیقه جنس کفه: سرانیوم گلیس گارانتی: بوش سرویس ساخت: اسپانیا| Made In spain   

اتو بخار TDA5070

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: قرمز مشکی قدرت: ۳۰۵۰ وات میزان بخاردهی پیوسته: ۵۰ گرم بر دقیقه جنس کفه: سرانیوم گلیس گارانتی: بوش سرویس ساخت: اسپانیا| Made In spain   

اتوبخار TDA503011P

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: قرمز قدرت: ۳۰۰۰ وات میزان بخاردهی پیوسته: ۴۵ گرم بر دقیقه جنس کفه: سرانیوم گلیس گارانتی: بوش سرویس ساخت: اسپانیا| Made In spain   

اتو بخار TDA3028014

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: سفید قدرت: ۲۸۰۰ وات میزان بخاردهی پیوسته: ۴۰ گرم بر دقیقه جنس کفه: سرانیوم گلیس گارانتی: بوش سرویس ساخت: اسپانیا| Made In spain   

اتو بخار TDA5024214

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: آبی قدرت: ۲۴۰۰ وات میزان بخاردهی پیوسته: ۴۰ گرم بر دقیقه جنس کفه: سرانیوم گلیس گارانتی: بوش سرویس ساخت: اسپانیا| Made In spain   

اتوبخار TDI9032314

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: مشکی قدرت: ۳۲۰۰ وات میزان بخاردهی پیوسته: ۶۵ گرم بر دقیقه جنس کفه: سرانیوم گلیس گارانتی: بوش سرویس ساخت: اسپانیا| Made In spain   

اتو بخار TDI902431E

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: سفید سبز قدرت: ۲۵۰۰ وات میزان بخاردهی پیوسته: ۴۵ گرم بر دقیقه جنس کفه: سرانیوم گلیس گارانتی: بوش سرویس ساخت: اسپانیا| Made In spain   

اتو بخار TDA702421E

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: سفید سبز قدرت: ۲۴۰۰ وات میزان بخاردهی پیوسته: ۴۵ گرم بر دقیقه جنس کفه: سرانیوم گلیس گارانتی: بوش سرویس ساخت: اسپانیا| Made In spain   

اتو بخار TDA703021I

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: بنفش قدرت: ۳۰۰۰ وات میزان بخاردهی پیوسته: ۵۰ گرم بر دقیقه جنس کفه: سرانیوم گلیس گارانتی: بوش سرویس ساخت: اسپانیا| Made In spain   

اتو بخار TDA502412E

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: سفید سبز قدرت: ۲۴۰۰ وات میزان بخاردهی پیوسته: ۴۰ گرم بر دقیقه جنس کفه: سرامیکی گارانتی: بوش سرویس ساخت: اسپانیا| Made In spain   

اتو بخار TDA5028010

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: سفید آبی قدرت: ۲۸۰۰ وات میزان بخاردهی پیوسته: ۴۰ گرم بر دقیقه جنس کفه: سرانیوم گلیس گارانتی: بوش سرویس ساخت: اسپانیا| Made In spain   

اتو بخار TDI90EASY

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: سفید،مشکی قدرت: ۲۴۰۰ وات میزان بخاردهی پیوسته: ۵۵ گرم بر دقیقه جنس کفه: سرانیوم گلیس گارانتی: بوش سرویس ساخت: اسپانیا| Made In spain   

اتو بخار TDI903231H

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: سفید،بنفش قدرت: ۳۲۰۰ وات میزان بخاردهی پیوسته: ۶۵ گرم بر دقیقه جنس کفه: سرانیوم گلیس گارانتی: بوش سرویس ساخت: اسپانیا| Made In spain